• 0 850 550 73 42
  • info@mobilser.net
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Mobilser; başarıya ulasmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdigi önem çerçevesinde;

İK süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

İşe Alım Sürecimiz

CV'nizin bize ulaşması ile birlikte, başvuru süreciniz başlamış demektir. Mobilser işe alım sürecinde temal amaç, kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kuruma kazandırmaktır. Duyurulan boş pozisyonlara başvuru yapabileceğiniz gibi, ilerde oluşacak pozisyonlarda da değerlendirilmek "Genel Başvuru" da yapabilirsiniz.

Staj Programı

Çalışanlarımızın, sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak; Yöneticilerin çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansının düzenli olarak izlenmesini ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek; Nitelikli, başarılı, global bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimini yönlendirmek ana sorumluluğumuzdur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması; Yüksek potansiyelli çalışanların takibi ve Topluluğun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri; Çalışan ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması; önceliğimizdir.

MOBİLSER İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ

Sektörü ve Pazar dinamiklerini en iyi bilen ve yöneten kusursuz bir oluşum yaratmak,

Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü Mobilser bünyesine kazandırmak,

Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü firmamıza kazandırmak,

Potansiyel insan kaynağını kazandırmak ve geleceğe hazırlamak,

Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarımıza daima en iyiyi sunmak,

Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,

Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,

Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak.